top of page

PFC200 stopper

Oppdatert: 7. jan. 2022

Hvis PFC runtime (gjelder alle PFC enheter) stopper eller man på andre måter har problemer med tilkopling og/eller applikasjonen.


Logg inn ved CLI:

ssh root@ip-adresse

Sjekk at tallet til venstre ikke øker "merkbart" i løpet av noen minutter:

cat /proc/sys/fs/file-nr

Kjør kommandoen ved noen minutters mellomrom.


Sjekk også om det eksisterer en fil med navn "error.log.1":

cd /var/log/lighttpd
ls -l

I tilfelle les innholdet og se etter "...Too many open files in system":

cat error.log

Bugfix:


Foreløpig forventet offisiell fix er i FW20 januar 2022.


160 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page