top of page

Problem/blokkering ved oppdatering til e!COCKPIT v1.11.1.2

Oppdatering til e!COCKPIT v1.11.1.2 kan i noen tilfeller bli blokkert av at Windows-registeret (feilaktig) indikerer behov for PC omstart, selv om alle Windows oppdateringer/omstarter allerede er gjennomført. I så fall kan dette løses ved å slette en spesifikk Windows register nøkkel/verdi (Windows => Startmeny => regedit):

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager => PendingFileRenameOperations


#oppdatering #installasjon #blokkering #ecockpit #v1.11.1.2

137 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page