top of page

Logging av nettverkskommunikasjon i Wagos PLS.

Innsyn i reell nettverkskommunikasjon er ofte kritisk nødvendig for effektiv og treffsikker feilsøking. En måte å oppnå dette på er å koble PLSn og PCn til/innom en administrerbar nettverksswitch (f.eks. en Wago Lean Managed Switch eller alternativ Managed Switch), som speiler PLS porten over til PC porten. Deretter kan PLSens nettverkskommunikasjon overvåkes/logges på PCn vhja f.eks. Wireshark. En annen måte å overvåke/logge PLSens nettverkskommunikasjon på er å bruke PLSens innebygde funksjonalitet = tcpdump, som er tilgjengelig i Wagos Linux baserte PLSer, f.eks. PFCx00. Dette gjøres ved å koble PCn til PLSn vhja SSH/Putty (user/password = root/wago) og kjøre en dedikert Linux kommando:


Variant 1:

Denne varianten krever at PC/SSH/Putty er permanent online med PLSn:

tcpdump -i br0 -w /home/codesys/mytcpdump.pcap

For avslutte kommunikasjons overvåkingen, logg inn med SSH/Putty igjen og tast Ctrl+C.


Variant 2:

Denne varianten krever ikke at PC/SSH/Putty er permanent online med PLSn:

nohup tcpdump -i br0 -w /home/codesys/mytcpdump.pcap

Nå kan den pågående SSH/Putty sesjonen trygt avsluttes uten å medføre at PLSn avbryter kommunikasjons overvåkingen.

For avslutte kommunikasjons overvåkingen, logg inn med SSH/Putty igjen og tast killall tcpdump


Bruk en FTP klient på PCn (f.eks. WinSCP) til å kopiere .pcap filen ut fra PLS disken (mappe = /home/codesys/), slik at loggefilen kan åpnes/analyseres i f.eks. Wireshark.


OBS!

Bruk av PLSens innebygde tcpdump funksjonalitet belaster prosessoren noe og kan i verste fall være ugunstig for selve programkjøringen i PLSn. Det er spesielt viktig å tenke på dette når tcpdump kjører over lang tid. Belastningsnivået i PLS prosessoren kan for øvrig inspiseres via PC/SSH/Putty og Linux kommandoen htop.


136 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page