top of page

e!Display white screen

Om du får problemer med at e!Display ikke klarer å vise visualisering etter oppdatering av e!Cockpit er dette løsningen:


- Oppdater til nyeste e!Cockpit

- Oppdater til siste FW på PLC

- Oppdater til siste FW på e!Display

- Installer vedlagt IPK fil på PLC (gjøres i WBM under Configuration-> Software Uploads)

- Restart PLC og e!Display


https://www.dropbox.com/s/1tq7zjyh77fvmct/webvisu-js-patch_1.0.0_armhf.ipk?dl=0


#Bugfix #eDisplay

193 visninger1 kommentar

Siste innlegg

Se alle
bottom of page