top of page

Bruk av RecipeManager i e!COCKPIT

Oppdatert: 18. des. 2021

Alle variabler i en e!COCKPIT applikasjon kan settes/endres eksternt via e!COCKPIT/CoDeSys funksjonaliteten "RecipeManager". Denne software modulen skriver/leser spesifiserte variabler basert på en enkel variabelliste i en tekstfil på PLSn og brukeren kan aksessere/endre denne eksternt, f.eks. via FTP. Typisk bruksområde er listebasert initialisering av applikasjons variabler, som vist i dette eksempelet.


#recipemanager #ecockpit #initialisering #variabelliste #tekstfil

49 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page