top of page

Administrasjon av diskpartisjoner i Wago Controller

Oppdatert: 26. mai 2022

Interndisken i en Wago Controller (PFC200, TP600, EdgeController, etc.) er oppdelt i 2 separate partisjoner; en aktiv (boot) diskpartisjon og en inaktiv diskpartisjon. Under firmware oppdatering blir den inaktive diskpartisjonen oppdatert og når denne prosessen er fullført uten feil, aktiveres automatisk denne oppdaterte diskpartisjonen samtidig som den andre diskpartisjonen inaktiveres. Dersom firmware oppdateringen mislykkes, beholdes opprinnelig diskpartisjon som aktiv (boot). Diskpartisjonene kan også brukes til å lagre/kjøre forskjellige applikasjoner. Her er et notat som beskriver bruk av diskpartisjonene:


82 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Opmerkingen


bottom of page