top of page

Installasjon av Wago spesifikke filer for CoDeSys 3.5

Oppdatert: 18. des. 2021

Installasjon av Wago spesifikke filer for CoDeSys 3.5 krever i noen tilfeller at CoDeSys 3.5 startes/kjøres med eksplisitt admin rettighet. Dette er relevant ved programutvikling for f.eks. CC100 (Compact Controller). Løsningen er å høyre-klikke på CoDeSys 3.5 snarveien og kjøre "...run as admin...". Deretter kan installasjonspakka for Wago kjøres som vanlig, via CoDeSys => Tools => PackageManager.


88 visninger2 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page