top of page

Oppdatering av 750-88x Firmware

Oppdatert: 17. jan. 2022


  1. Installèr WAGO-FBC-Update (husk: høyre-klikk => installer som admin...): https://wago.sharepoint.com/:u:/s/S_SupportCenterDownloads/Ee-BxKgOcyxOvYtE2xwN1N8BSLcLi7mi8B1Xt4EvgnzDYA?e=IucJZp Det er ikke dette verktøyet som skal brukes til selve firmware oppdateringen, men det må likevel installeres for å få med noen nødvendige delte filer/mapper.

  2. Installèr Ethernet Update (husk: høyre-klikk => installer som admin...): https://wago.sharepoint.com/:u:/s/S_SupportCenterDownloads/EVDRBA8c8mBOtiU2ATr5poYBVBdibjfSaz3DxW1UBMNZZg?e=IFJUGJ Det er dette verktøyet som skal brukes til selve firmware oppdateringen.

  3. Last ned firmware pakka for aktuell PLS. Eksempel = 750-880: https://wago.sharepoint.com/:u:/s/S_SupportCenterDownloads/EdWMd7VbEE5Dp60Phqik8YMBeyyfFO8WkAkE1yWRuVUAog?e=AwQ2Le Noen firmware pakker/versjoner er publisert direkte som EXE-fil og da må også trinn 4 utføres. For firmware pakker/versjoner som er publisert som HEX-fil, kan trinn 4 ignoreres.

  4. Installèr firmware pakka for aktuell PLS (husk: høyre-klikk => installer som admin...) Eksempel = 750-880: "WAGO_FW0750-0880_V010821_IX14_51307905_S.EXE" Etter installasjon blir selve firmware fila (HEX) liggende under følgende mappe: C:\ProgramData\WAGO Software\WAGO-FBC-Firmware\BUS\ETHERNET\hex Eksempel = FW14 for 750-880: "51307905.hex". Aktuell HEX-fil kan for øvrig lokaliseres via angivelsene i tilhørende BIF-fil: C:\ProgramData\WAGO Software\WAGO-FBC-Firmware\BUS\ETHERNET\info\07500xxx.BIF

  5. Oppdatèr PLS firmware vhja Ethernet Update.


189 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page