Helvetica Light er en lettlest skrifttype, med høye, smale bokstaver som fungerer godt på nesten alle sider.